Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори - 29 октомври 2023 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
2 Местни избори - 29 октомври 2023 г.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес