Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
2 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
3 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г
Заявление - декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)