Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори 2019
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
((по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс))
Заяви
2 Местни избори 2019
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
((по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс))
Заяви